sổ sức khỏe điện tử

  1. HaiiDeas

    Hướng dẫn cập nhật và chỉnh sửa thông tin xác nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 trên SSKĐT

    Việc tiến hành tiêm chủng phòng chống COVID-19 đang được triển khai mạnh mẽ tại nhiều địa phía trên khắp cả nước. Tuy nhiên, do số lượng dữ liệu thu thập mỗi ngày rất lớn nên quá trình xác nhận đã tiêm vaccine trên Sổ sức khỏe điện tử hiện đang bị chậm trễ và có một số sai lệch ngoài ý muốn...
Top Bottom