sửa chữa iphone

  1. Nguyễn_Cương

    Face ID sẽ ngừng hoạt động nếu người dùng "cố tình" thay thế màn hình trên iPhone 13 Series

    Hỏng màn hình là một lỗi ám ảnh đối với người dùng iPhone khi chi phí thay thế hoặc sửa chữa thường rất là cao, đa số người dùng đều chọn cách ra cửa hàng bên thứ ba để thay thế màn hình iPhone với giá rẻ hơn thay vì ra các trung tâm bảo hành của Apple. Tuy nhiên có vẻ như kể từ iPhone 13 Series...
Top Bottom