sa nh

  1. TR02

    Bộ sưu tập Google Nik Collection chuyên dùng chỉnh sửa ảnh đã cho tải miễn phí (150$)

    Nik Collection là bộ sưu tập 7 công cụ dang Plug-ins chuyên dùng để chỉnh ảnh từ Google và từ hôm nay chúng ta đã có thể tải về hoàn toàn miễn phí thay vì tốn 150$ như trước đây. Theo đó, bộ sưu tập bao gồm Analog Efex Pro, Color Efex Pro, Silver Efex Pro, Viveza, HDR Efex Pro, Sharpener Pro...
Top Bottom