sạc 27w

  1. Nguyễn_Cương

    Các mẫu iPhone 15 Pro được cho là sạc tối đa 27W, thay vì 35W như tin đồn trước đó

    Theo trang tin Nhật Bản Mac Otakara, các mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Pro có khả năng đạt tốc độ sạc tối đa 27W với củ sạc USB-C thích hợp. Không rõ trang web lấy thông tin này từ đâu, nhưng có vẻ như nó xác nhận rằng các mẫu iPhone 15 Pro có tốc độ sạc tối đa tương đương với các mẫu iPhone 14...
Top Bottom