safari bug

  1. HaiiDeas

    Apple đang tìm cách sửa lỗi Safari làm rò rỉ lịch sử duyệt web và ID Google [U: Đã khắc phục]

    Vào đầu tuần này, FingerprintJS đã tiết lộ một lỗ hổng bảo mật nghiệm trọng trên trình duyệt web Safari của Apple, cho phép bất kỳ ai trích xuất lịch sử duyệt web và thậm chí là cả ID tài khoản Google. Công ty hiện đang tiến hành sửa lỗi và dự kiến sẽ sớm phát hành bản cập nhật bảo mật cho tất...
Top Bottom