safari chromium

  1. Nguyễn_Cương

    Xuất hiện tin đồn Apple đang phát triển phiên bản Safari dựa trên nhân Chromium, tuy nhiên chỉ là giả

    Vừa qua đã xuất hiện tin đồn rằng Apple có thể chuyển đổi trình duyệt Safari sang nền tảng Chromium mã nguồn mở của Google, tương tự như cách mà Microsoft đã làm với Edge. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng, đây chỉ là tin giả mạo mà thôi. Cụ thể tin đồ có nguồn gốc từ một blog tiếng...
Top Bottom