safari mới

  1. Nguyễn_Cương

    Hướng dẫn bạn sử dụng thành thạo giao diện và những tính năng mới của Safari trên iOS 15

    Trong sự kiện WWDC 2021, Apple đã giới thiệu những chỉnh sửa lớn cho các ứng dụng hệ thống của mình trên iOS 15 như Maps, FaceTimes, v.v.....Một trong những thay đổi lớn đến với iOS 15 chính là Safari được thiết kế lại hoàn toàn. Phiên bản mới của trình duyệt Apple sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng...
Top Bottom