safari update extension

  1. Hải Hài Hước

    [WWDC21] Apple thêm tiện ích mở rộng cho trình duyệt web Safari trên phiên bản iOS 15

    Tại hội nghị WWDC 2021, Apple thông báo rằng người dùng iPhone và iPad có thể sử dụng các tiện ích mở rộng cho trình duyệt web Safari với hai bản cập nhật iOS 15 và iPadOS 15. Tận dụng tối đa nguồn tài nguyên có sẵn trong Safari dành cho máy Mac. Tiện ích mở rộng được sử dụng để thêm nhiều tính...
Top Bottom