safetynet

  1. Nguyễn_Cương

    Magisk đang phát triển một phương pháp mới giúp bạn ẩn Root trên smartphone Android

    Magisk là một trong những công cụ tốt nhận và mạnh mẽ nhất khi bạn muốn tận dụng tối đa smartphone Android đã root của mình. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Magisk đã mất một trong những tính năng "sát thủ" được người dùng ưa thích đó chính là MagiskHide. Như tên của nó, tính năng này cho...
Top Bottom