samsung camera 200mp

  1. HaiiDeas

    Samsung cho thấy lợi thế thực sự của camera 200MP đối với ảnh in khổ lớn

    Vào cuối năm ngoái, chúng ta đã có những cái nhìn đầu tiên về cảm biến camera 200MP của Samsung. Nhưng không dừng lại ở đó, công ty hiện đã tiến một bước xa hơn khi cải tiến cảm biến này bằng một mẫu mới, đi kèm công nghệ hỗ trợ "không được tìm thấy" trên bất kỳ thiết bị di động nào cho đến nay...
Top Bottom