samsung galaxy s22 plus

  1. HaiiDeas

    Mời tải TWRP cho Samsung Galaxy S22, S22 Plus và S22 Ultra (Exynos)

    Sau thời gian dài chờ đợi, người dùng Galaxy S22 Series hiện đã có thể cài đặt TWRP trên các thiết bị sử dụng dòng chipset Exynos. Đây là một trong những công cụ quan trọng đối với những công việc liên quan đến Custom ROM, flash ứng dụng, mô-đun Xposed hay Root máy. Mặc dù đây không phải là một...
Top Bottom