samsung galxy z fold4

  1. Nhitho2000

    Top 5 lợi ích mà điện thoại thường không thể linh hoạt biến hoá được như điện thoại gập Galazy Z!

    Điện thoại ngày càng đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã, song nếu nhìn tổng quan thì thị trường đang có 2 kiểu chính là màn hình phẳng và màn hình gập. Đây sẽ là top 5 lợi ích mà điện thoại thường không thể linh hoạt, biến hóa được như điện thoại gập. 1. Cầm điện thoại ra đường biết ngay “bạn là...
Top Bottom