samsung keyboard

  1. Piipii245

    Cách tùy chỉnh bàn phím Samsung trên điện thoại và máy tính bảng Galaxy

    Điện thoại Android có các tùy chọn tùy chỉnh bàn phím tuyệt vời, nhưng điện thoại của Samsung còn có nhiều thứ tuyệt vời hơn liên quan đến mảng đó. Trong khi mọi thứ từ điện thoại và máy tính bảng Android cho phép bạn lựa chọn trong số rất nhiều bàn phím có sẵn trong Cửa hàng Play, điện thoại...
Top Bottom