screenshot

  1. Trang Công Đức

    Hướng dẫn chụp ảnh màn hình (screenshot) trên BlackBerry Priv

    BlackBerry Priv là sản phẩm đầu tiên của hãng sử dụng hề điều hành Android, do đó sẽ có một số khác biệt so với BB10. Dưới đây là cách chụp màn hình trên BlackBerry Priv Để chụp ảnh màn hình trên BlackBerry Priv bạn cần thực hiện các bước dưới đây: Đặt một ngón tay vào nút giảm âm lượng Đặt...
Top Bottom