sea of thieves

  1. Nguyễn_Cương

    Nhận miễn phí bom tấn cướp biển "Sea of Thieves" trị giá 727.000 VNĐ trên Epic Stores

    Tuần này, Epic Games Store sẽ tặng game thủ 3 tựa game miễn phí để tải xuống và lưu giữ. Đó chính là Blazing Sails, QUBE và QUBE 2 đều có thể được tải xuống và lưu giữ vĩnh viễn nếu bạn nhận được chúng từ Epic Games Store trước ngày 19 tháng 10, tức thứ 5 tuần sau. Tựa game đầu tiên, Blazing...
Top Bottom