selex motors

  1. Shujang

    Selex Motors gọi vốn thành công ở vòng Hạt Giống (Seed Round) với giá trị 2,1 triệu USD

    Selex Motors, công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất xe máy điện, pin và hệ thống trạm thay pin, vừa gọi vốn thành công 2,1 triệu đô la Mỹ vòng tiền hạt giống. Dẫn đầu bởi Touchstone Partners, vòng gọi vốn này còn có sự tham gia của các nhà đầu tư như ADB Ventures – quỹ...
Top Bottom