senior frontend

  1. pmtuan93

    Tuyển dụng Senior Frontend [$1000 -$2000]

    >>> Chi tiết công việc và ứng tuyển tại đây Mô tả công việc - Làm việc với những ứng dụng với hàng triệu người dùng. - Làm việc cùng với các developers khác của công ty để thực hiện các dự án cho nhiều khách hàng toàn cầu. - Xây dựng kiến trúc cho những dự án của công ty và khách hàng -Xác định...
Top Bottom