sex

  1. Duy Lê

    Những người hay dùng biểu tượng cảm xúc khi nhắn tin thường xuyên nghĩ về SEX?

    Kết quả từ cuộc khảo sát được thực hiện hàng năm bởi trang hẹn hò Match.com cho thấy những người hay sử dụng các biểu tượng cảm xúc (emoji) trong lúc trò chuyện có xu hướng nghĩ về tình dục (sex) nhiều hơn những người khác. Được biết, đây là kết quả dựa trên ý kiến thu được từ 5675 người độc...
Top Bottom