sge

  1. Nguyễn_Cương

    Google thêm Việt Nam vào quốc gia được trải nghiệm Google Search tích hợp AI, đây là cách dùng thử

    Trải nghiệm tìm kiếm sáng tạo (SGE) của Google sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp kết quả tìm kiếm mang tính tương tác và nhiều thông tin hơn, hiện được triển khai ở hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ mới, bao gồm cả Việt Nam. SGE ban đầu được ra mắt tại Mỹ và sau đó mở rộng sang Ấn Độ và Nhật...
Top Bottom