smart home

  1. Trương Minh Nhật

    Doanh thu của Xiaomi trong quý 3 tăng mạnh

    Vào quý 3 vừa qua, Xioami đã đạt được doanh thu ở mức 7.63 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay của hãng. Được biết, IoT và Smart Home là hai bộ phận chính góp phần trong sự tăng trưởng này, trong khi đó, doanh thu của bộ phận smartphone đã giảm nhẹ. Cụ thể, doanh thu mảng smartphone của Xiaomi...
Top Bottom