so sánh hiệu suất

  1. Nguyễn_Cương

    So sánh hiệu năng Windows 10 và Windows 11 vào năm 2023, Windows 11 vẫn "hít khói" Windows 10

    Tại sự kiện Architecture Day 2021, khi Intel chia sẻ chi tiết thiết kế cốt lõi của kiến trúc CPU Alder Lake, hãng tuyên bố rằng Windows 11 đã được tối ưu hóa theo cách tận dụng tốt nhất kiến trúc của Alder Lake. Bên cạnh đó, Microsoft cũng đã tuyên bố rằng Windows 11 được thiết kế để tận dụng...
Top Bottom