so sánh microsoft 365

  1. hotromicrosoft.com

    So sánh Microsoft 365 với Office 2019. Lựa chọn nào phù hợp với bạn?

    Từ 22.4.2020, Microsoft thay thế Office 365 bằng Microsoft 365. Tên mới, nhiều tiện ích hơn, giá không đổi. Microsoft mong muốn mang lại nhiều giá trị hơn cho người dùng thuê bao này. Bên cạnh đó, người dùng vẫn còn có các phiên bản Office 2019 vĩnh viễn. Vậy có gì khác biệt giữa Microsoft 365...
Top Bottom