solarin

  1. Ryankog

    Trên tay Solarin: Smartphone 16.000USD bảo mật chuẩn quân đội

    Theo bạn thì sự bảo mật thông tin có giá trị bao nhiêu? Sirin Labs là một công ty mới thành lập và vừa đưa ra sản phẩm đầu tiên của họ tại London, công ty đã đặt cược tương lai của mình vào đối tượng khác hàng cực kỳ giàu có và rất quan tâm đến bảo mật cá nhân. Sản phẩm của họ là Solarin, một...
Top Bottom