sonkim land

  1. thudm

    SonKim Land, Qualcomm Technologies và Infinite hợp tác triển khai Giải pháp Thành phố thông minh IoT tại Việt Nam

    Sự hợp tác này nhằm mang đến các giải pháp Vạn vật kết nối (IoT) toàn diện cho Dự án The 9 Stellars, tạo nên một thành phố thông minh, sang trọng với "dấu ấn SonKim Land" tại thành phố Thủ Đức mới. Infinite, nhà cung cấp giải pháp công nghệ toàn cầu, sẽ triển khai nền tảng Zyter SmartSpaces IoT...
Top Bottom