spotify music

  1. Nguyễn_Cương

    Ứng dụng Spotify được thiết kế lại dành riêng cho Windows 10 và macOS chính thức phát hành

    Các ứng dụng bên thứ 3 trên Windows 10 đang nhận được những sự thay đổi lớn trong vài tháng qua, bắt đầu là Facebook, Instagram, Youtube đã được chuyển từ ứng dụng dành cho Desktop riêng biệt sang ứng dụng web dưới dạng PWA ( sử dụng trình duyệt web Microsoft Edge nhân Chromium). Và mới đây, một...
Top Bottom