steamos

  1. Nguyễn_Cương

    Đã có thể cài đặt SteamOS - hệ điều hành của Steam Deck ngay trên PC sử dụng GPU AMD

    Được phát hành vào đầu năm 2022, Steam Deck là một hệ máy chơi game cầm tay có màn hình trung tâm lớn được bao quanh bởi các nút điều khiển. Để hỗ trợ chơi game PC, Valve đã thiết kế Steam Deck để chạy trên một hệ điều hành của riêng hãng mang tên SteamOS dự trên Linux. Tuy nhiên ở thời điểm...
  2. Chu Hiển Đạt

    Valve bắt tay cùng AMD để đem Windows 11 lên Steam Deck

    Hiện tại, Valve đang nỗ lực để Steam Deck có thể chạy được Windows 11. Mặc dù Steam Deck có thể chạy được hệ điều hành Windows, dù vẫn chưa rõ là liệu Valve sẽ hỗ trợ Windows 11 như thế nào và liệu chúng ta có thể thấy tuỳ chọn Trusted Platform Modules (TPM) cho phép Windows 11 chạy trên Steam...
Top Bottom