synology hợp tác synnex fpt

  1. Shujang

    Synology® công bố đối tác chiến lược với Synnex FPT, Việt Nam

    Hôm nay, Synology đã công bố đối tác chiến lược với Synnex FPT, một trong những nhà phân phối sản phẩm công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Sự hợp tác này sẽ giúp Synology củng cố sự cam kết trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường. "Việt Nam là một thị trường rất lớn và tiềm...
Top Bottom