sysjoker

  1. Nguyễn_Cương

    Xuất hiện malware mới có khả năng xâm nhập và kiểm soát Windows, Linux và cả macOS

    Mặc dù các cuộc tấn công mạng xảy ra thường xuyên hơn đối với Windows, nhưng điều đó không có nghĩa là các hệ điều hành Desktop khác như Linux, macOS không bị. Thậm chí nhiều cuộc tấn công của các hacker chủ yếu tập trung vào hai hệ điều hành không phải Windows, vì VirusTotal không thể phát...
Top Bottom