system play update

  1. HaiiDeas

    Google phát hành bản cập nhật hệ thống tháng 1, mang đến một số cải tiến về Play Games, cửa hàng ứng dụng và dịch vụ dành cho nhà phát triển

    Vừa qua, Google đã phát hành bản cập nhật hệ thống tháng 1 năm 2023, mang đến một số cải tiến về Play Games, cửa hàng ứng dụng, dịch vụ dành cho nhà phát triển và một số điều chỉnh đáng chú ý khác. Các bản cập nhật hệ thống của Google giúp thiết bị Android trở nên an toàn và đáng tin cậy hơn...
Top Bottom