tab group

  1. Nguyễn_Cương

    Chrome Mobile bổ sung tính năng Tab Groups mới, giúp việc đa nhiệm giữa các tab trở lên dễ dàng hơn

    Google đã và đang phát triển rất nhiều tính năng để cải thiện trải nghiệm duyệt web trên cả phiên bản Desktop lẫn mobile. Đầu tuần này, Google đã âm thầm phát hành một giao diện cập nhật cho Chrome trên Android, hiển thị các tab đang mở theo dạng lưới thay vì dưới dạng các thẻ xếp chồng lên...
Top Bottom