tab ẩn danh

  1. Nguyễn_Cương

    iOS 17 bổ sung tính năng khóa các tab ẩn danh trong Safari bằng Face ID, Touch ID

    Với iOS 16, Apple đã bổ sung tính năng khóa Album ẩn bằng Face ID trong ứng dụng Photos để giúp người dùng tránh khỏi những con mắt tò mò của người khác. Với iOS 17, quyền riêng tư đó giờ đây cũng được mở rộng sang Safari với tính năng Private Browsing. Giao diện người dùng Safari được thiết kế...
  2. Nguyễn_Cương

    Chrome trên Android cập nhật tính năng khóa vân tay cho tab Ẩn danh, giúp bạn "hành sự" an toàn hơn

    Trở lại năm 2020, một số ứng dụng của Google trên iOS đã bổ sung thêm tính năng “Privacy Screen” giúp người dùng có thể thêm một lớp bảo mật yêu cầu xác thực Touch ID hoặc Face ID để có thể mở khóa ứng dụng. Tin tốt là Chrome dành cho Android cũng đang nhận được tính năng vô cùng hữu ích này...
Top Bottom