tải iso windows server full 2008 2012 2016 2019

  1. tinhoc2019

    Tải ISO Windows Server Full 2008 2012 2016 2019 Chính Gốc

    Windows Server là một nhánh của hệ điều hành dành cho các máy chủ do Tập đoàn Microsoft sản xuất. Chức năng của Windows Server là giúp người dùng quản lý cơ sở hạ tầng của họ một cách đáng tin cậy, an toàn và cung cấp một môi trường máy chủ vững chắc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người link...
Top Bottom