táo cắn dở

  1. HaiiDeas

    Apple tiếp tục là thương hiệu giá trị nhất thế giới

    Theo báo cáo gần đây từ Kantar Brandz, Apple đã quay trở lại vị trí số 1 với tư cách là thương hiệu giá trị nhất thế giới, lần đầu tiên kể từ năm 2015. Bảng xếp hạng này dựa trên giá trị thực tế của chính thương hiệu đó, hay nói cách khác là mức phí bảo hiểm mà một công ty có thể tính được nhờ...
Top Bottom