tạo tài khoản microsoft

  1. hotromicrosoft.com

    Hướng dẫn vượt qua xác thực robot khó hơn Squid Game khi tạo mới tài khoản Microsoft

    Gần đây, người dùng khi tạo mới tài khoản Microsoft, sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở bước xác thực không phải robot tạo tài khoản. Nếu như trước, bước xác thực khá dễ hiểu và đơn giản, chỉ cần thực hiện chính xác và đủ nhanh là vượt qua. Thì giờ, Microsoft yêu cầu người dùng vượt qua một thử thách...
Top Bottom