tapchigame

  1. tapchigame

    Tạp chí game cho game thủ việt

    Không như hai tạp chí game đình đám tại Việt Nam hiện này là Thế Giới Game và Việt Game, nội dung của tạp chí game xGame sẽ xoay quanh những vấn đề liên quan đến các trò chơi trực tuyến hiện có trên thị trường Việt Nam như thông tin chi tiết về các lớp nhân vật, tính năng và công dụng của vật...
Top Bottom