task manager lite

  1. TR05

    "Task Manger - Lite" theo dõi tiến trình trên Windows 10 Mobile cập nhật tính năng mới

    Task Manager - Lite là ứng dụng nhỏ gọn dành cho Windows 10 Mobile, cho phép người dùng có thể theo dõi hệ thống một cách chi tiết, từ các thông số của CPU/RAM/GPU theo thời gian thực tới tốc độ mạng, ứng dụng trên máy. Người dùng có thể kiểm soát các ứng dụng đã được cài đặt trên máy, bao...
Top Bottom