tắt widget

  1. Nguyễn_Cương

    Hướng dẫn bạn sửa lỗi Windows Widget ngốn CPU, RAM bất thường trên Windows 11

    Một trong những tính năng mới được Microsoft bổ sung vào Windows 11 đó chính là Windows Widget, cho phép người dùng có thể xem tin tức như thời tiết, thể thao, thời sự,v.v....Tính năng này làm tăng sự hấp dẫn của Windows 11, nhưng đôi khi nó có thể sử dụng quá nhiều CPU trên PC của bạn. Điều này...
Top Bottom