tay nắm cửa

 1. taynamcuachinh

  Tay cầm cửa chính NK137-C (Màu Rêu)

  F-HOME NAM KHANG Tay cầm cửa chính NK137-C (Màu Rêu) Thông số kỹ thuật Tay cầm cửa chính NK137-C – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 250mm Chiều dài phủ bì 440mm Đường kính đế 55mm – Chất liệu : hợp kim chất lượng cao – Màu sắc : màu rêu – Mã sản phẩm: NK137-C Tay cầm cửa chính NK137 là loại...
 2. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính NK135-C (Màu Rêu)

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính NK135-C (Màu Rêu) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính NK135-C – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 130mm Chiều dài phủ bì 180mm Chiều rộng phủ bì 90mm – Chất liệu : hợp kim chất lượng cao – Màu sắc : màu rêu – Mã sản phẩm: NK135-C Tay nắm cửa chính NK135...
 3. taynamcuachinh

  Tay cầm cửa chính NK136-C (Màu Rêu)

  F-HOME NAM KHANG Tay cầm cửa chính NK136-C (Màu Rêu) Thông số kỹ thuật Tay cầm cửa chính NK136-C – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 285mm Chiều dài phủ bì 340mm Đường kính đế 55mm – Chất liệu : hợp kim chất lượng cao – Màu sắc : màu rêu – Mã sản phẩm: NK136-C Tay cầm cửa chính NK136 là...
 4. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính bằng đồng NKD109-VT (Màu Đồng Vàng)

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính bằng đồng NKD109-VT (Màu Đồng Vàng) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính bằng đồng NKD109-VT – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 400mm Chiều dài phủ bì 630mm Chiều rộng phủ bì 69mm – Chất liệu : đồng cao cấp – Màu sắc : màu đồng vàng – Mã sản phẩm: NKD109-VT...
 5. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính NK428-D (Phủ bì 600mm, Màu Đen)

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính NK428-D (Phủ bì 600mm, Màu Đen) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính NK428-D – Kích thước : Chiều dài phủ bì 600mm Chiều dài phủ bì 800mm Chiều dài phủ bì 1000mm Đường kính thanh tròn: 40mm – Chất liệu : hợp kim chất lượng cao – Màu sắc : mạ đen – Mã sản...
 6. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính bằng đồng NKD109-VT (Màu Đồng Vàng)

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính bằng đồng NKD109-VT (Màu Đồng Vàng) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính bằng đồng NKD109-VT – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 400mm Chiều dài phủ bì 630mm Chiều rộng phủ bì 69mm – Chất liệu : đồng cao cấp – Màu sắc : màu đồng vàng – Mã sản phẩm: NKD109-VT...
 7. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính NK194XL-RC

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính NK194XL-RC Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính NK194XL-RC – Kích thước : Chiều dài phủ bì 750mm Chiều rộng phủ bì 100mm Đường kính tay cầm 30mm – Chất liệu : đồng cao cấp – Màu sắc : màu đồng - pha nâu đỏ – Mã sản phẩm: NK194XL-RC Tay nắm cửa chính...
 8. taynamcuachinh

  Tay cầm cửa chính NK136-C (Màu Rêu)

  F-HOME NAM KHANG Tay cầm cửa chính NK136-C (Màu Rêu) Thông số kỹ thuật Tay cầm cửa chính NK136-C – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 285mm Chiều dài phủ bì 340mm Đường kính đế 55mm – Chất liệu : hợp kim chất lượng cao – Màu sắc : màu rêu – Mã sản phẩm: NK136-C Tay cầm cửa chính NK136 là...
 9. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính NK135-C (Màu Rêu)

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính NK135-C (Màu Rêu) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính NK135-C – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 130mm Chiều dài phủ bì 180mm Chiều rộng phủ bì 90mm – Chất liệu : hợp kim chất lượng cao – Màu sắc : màu rêu – Mã sản phẩm: NK135-C Tay nắm cửa chính NK135 có...
 10. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính bằng đồng NKD086-410 (Màu Đồng Vàng)

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính bằng đồng NKD086-410 (Màu Đồng Vàng) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính bằng đồng NKD086-410 – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 200mm Chiều dài phủ bì 410mm Chiều rộng phủ bì 210mm – Chất liệu : đồng cao cấp – Màu sắc : màu đồng vàng – Mã sản phẩm...
 11. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính NK343-24K (Màu Vàng)

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính NK343-24K (Màu Vàng) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính NK343-24K – Kích thước : Dài x Rộng x Cao = 590mm x 40mm x 75mm – Chất liệu : đồng cao cấp – Màu sắc : mạ màu vàng 24K – Mã sản phẩm: NK343-24K Tay nắm cửa chính NK343-24K là một dạng phụ kiện cửa...
 12. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính NK343-RC (Màu Vàng)

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính NK343-RC (Màu Vàng) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính NK343-RC – Kích thước : Dài x Rộng x Cao = 590mm x 40mm x 75mm – Chất liệu : đồng cao cấp – Màu sắc : màu đồng - pha nâu đỏ – Mã sản phẩm: NK343-RC Tay nắm cửa chính NK343-RC là một dạng phụ kiện...
 13. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính NK134-C (Màu Đồng Cổ)

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính NK134-C (Màu Đồng Cổ) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính NK134-C – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 140mm Chiều dài phủ bì 180mm Chiều rộng phủ bì 100mm – Chất liệu : hợp kim chất lượng cao – Màu sắc : mạ đồng cổ – Mã sản phẩm: NK134-C Tay nắm cửa chính...
 14. taynamcuachinh

  Tay cầm cửa chính NK136-C (Màu Rêu)

  F-HOME NAM KHANG Tay cầm cửa chính NK136-C (Màu Rêu) Thông số kỹ thuật Tay cầm cửa chính NK136-C – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 285mm Chiều dài phủ bì 340mm Đường kính đế 55mm – Chất liệu : hợp kim chất lượng cao – Màu sắc : màu rêu – Mã sản phẩm: NK136-C Tay cầm cửa chính NK136 là...
 15. taynamcuachinh

  Tay cầm cửa chính NK137-C (Màu Rêu)

  F-HOME NAM KHANG Tay cầm cửa chính NK137-C (Màu Rêu) Thông số kỹ thuật Tay cầm cửa chính NK137-C – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 250mm Chiều dài phủ bì 440mm Đường kính đế 55mm – Chất liệu : hợp kim chất lượng cao – Màu sắc : màu rêu – Mã sản phẩm: NK137-C Tay cầm cửa chính NK137 là...
 16. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính NK194XL-RC

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính NK194XL-RC Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính NK194XL-RC – Kích thước : Chiều dài phủ bì 750mm Chiều rộng phủ bì 100mm Đường kính tay cầm 30mm – Chất liệu : đồng cao cấp – Màu sắc : màu đồng - pha nâu đỏ – Mã sản phẩm: NK194XL-RC Tay nắm cửa chính...
 17. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính bằng đồng NKD109-VH (Màu Đồng Vàng)

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính bằng đồng NKD109-VH (Màu Đồng Vàng) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính bằng đồng NKD109-VH – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 400mm Chiều dài phủ bì 740mm Chiều rộng phủ bì 68mm – Chất liệu : đồng cao cấp – Màu sắc : màu đồng vàng – Mã sản phẩm: NKD109-VH...
 18. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính NK343-24K (Màu Vàng)

  F-HOME NAM KHANG Tay nắm cửa chính NK343-24K (Màu Vàng) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính NK343-24K – Kích thước : Dài x Rộng x Cao = 590mm x 40mm x 75mm – Chất liệu : đồng cao cấp – Màu sắc : mạ màu vàng 24K – Mã sản phẩm: NK343-24K Tay nắm cửa chính NK343-24K là một dạng phụ kiện cửa...
 19. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính NK135-C (Màu Rêu)

  Tay nắm cửa chính NK135-C (Màu Rêu) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính NK135-C – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 130mm Chiều dài phủ bì 180mm Chiều rộng phủ bì 90mm – Chất liệu : hợp kim chất lượng cao – Màu sắc : màu rêu – Mã sản phẩm: NK135-C Tay nắm cửa chính NK135 có thiết kế dạng lá...
 20. taynamcuachinh

  Tay nắm cửa chính NK135-C (Màu Rêu)

  F-HOME NAM KHANG Tay Nắm Cửa Chính Tay nắm cửa chính NK135-C (Màu Rêu) Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa chính NK135-C – Kích thước : Khoảng cách 2 lỗ 130mm Chiều dài phủ bì 180mm Chiều rộng phủ bì 90mm – Chất liệu : hợp kim chất lượng cao – Màu sắc : màu rêu – Mã sản phẩm: NK135-C Tay nắm...
Top Bottom