tem y tế

  1. Quy cách tem nhãn decal mã vạch được sử dụng phổ biến hiện nay

    Quy cách tem nhãn decal mã vạch được sử dụng phổ biến hiện nay Tem nhãn mã vạch là loại giấy in đặc biệt sử dụng in mã vạch mã hoá chứa các thông tin và sản phẩm. Giấy decal mã vạch dùng nhiều trong các lĩnh vực sản xuất hàng hoá, ngành ẩm thực, thời trang,y tế,… Mỗi lĩnh vực sẽ có những yêu...
  2. Tem nhãn mã vạch cho lĩnh vực y tế, decal in nhãn y tế

    Tem nhãn mã vạch cho lĩnh vực y tế, decal in nhãn y tế Tem nhãn mã vạch được sử dụng đa dạng trong mọi ngành nghê lĩnh vực trong đó có lĩnh vực y tế. Tem nhãn ngành y tế ứng dụng nhiều loại tem nhãn khác nhau: tem nhãn mã vạch y tế cho ống nghiệm, thuốc thử, thuốc điều trị; tem nhãn cho hoá...
Top Bottom