terraforming mars

  1. HaiiDeas

    Mời tải Terraforming Mars, tựa game chiến lược xây dựng sao Hỏa đang miễn phí cho PC

    Trong Terraforming Mars, bạn sẽ điều hành một công ty có gói đầu tư giới hạn trên sao Hỏa, nơi đang được "phân lô bán nền" nhằm tối đa hóa lợi ích cũng khi khai thác tài nguyên và đô thị hóa hành tinh này. Tuy nhiên, khác với phần lớn tựa game xây dựng theo hướng nhập vai, Terraforming Mars lại...
Top Bottom