text to video

  1. Nguyễn_Cương

    Runway ra mắt mô hình AI mới, cho phép bạn tạo video từ văn bản vô cùng đơn giản, dễ dàng

    Startup Runway đã công bố ra mắt một mô hình AI hoàn toàn mới mang tên Gen-2, cung cấp một cách tạo video mang tính cách mạng. Công nghệ AI này có thể chuyển đổi bất kỳ văn bản nào mà bạn nhập vào thành video clip dài ba giây, mang đến nhiều cơ hội cho người tạo nội dung video. Không giống như...
Top Bottom