texttify

  1. wint

    Textity: Công cụ giúp copy nội dung tưởng như không thể trên Windows

    Với người dùng Windows, chắc hẳn ai cũng biết đến lệnh Copy, hay tổ hợp phím Ctrl+C để sao chép văn bản nhanh hơn. Nhưng đôi lúc, cách này lại trở nên vô dụng đối với những bảng thông báo lỗi, hộp thoại, thông tin máy.... Vậy những lúc đó, các bạn sẽ làm gì? Nếu chưa đọc bài viết này, chắc hẳn...
Top Bottom