thị phần android

  1. Nguyễn_Cương

    Thị phần Android sụt giảm trong 5 năm qua trong khi thị phần iOS tăng trưởng đáng kể, đạt 25%

    Không phải nói, Android là hệ điều hành mobile phổ biến nhất hiện nay, nhưng theo dữ liệu mới, thị phần của nó đã giảm đáng kể trong 5 năm qua. Cụ thể, thị phần Android đã giảm từ 77,32% vào tháng 7 năm 2018 xuống không dưới 69,74% vào tháng 1 năm nay. Và trong trường hợp bạn đang tự hỏi hệ điều...
Top Bottom