thị phần trình duyệt

  1. Nguyễn_Cương

    Sau nhiều năm thống trị, Chrome vẫn là trình duyệt web được sử dụng nhiều nhất trên thế giới

    Google Chrome vẫn là trình duyệt web được sử dụng phổ biến nhất trong nhiều năm qua khi theo số liệu thống kê mới nhất từ StatsCounter, thị phần của Chrome vẫn chiếm tới hơn 60% trên nền tảng desktop. Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi ngược lại, vì Safari đang bị Edge - trình duyệt của Microsoft...
Top Bottom