th thut windows phone

  1. TR05

    Hướng dẫn flash firmware cho các dòng Lumia với Windows Phone Image Designer

    Ngoài Nokia Care Suite thì Windows Phone Image Designer là một phần mềm khác có thể giúp các bạn flash firmware lại cho thiết bị Windows Phone của mình khi gặp sự cố. Phần mềm này được phát triển bởi Microsoft với ưu điểm đơn giản, rất dễ sử dụng và có thể flash cho tất cả các máy Lumia hiện có...
Top Bottom