thanh tìm kiếm

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft phát hành bản Build 25120 cho Windows 11 nhánh Dev, bổ sung thanh tìm kiếm mới

    Microsoft đã chính thức phát hành bản Build 25120 cho người dùng Windows 11 nhánh Dev và bản cập nhật này không đi kèm với các tính năng đột phá, nhưng nó bổ sung thêm một thanh tìm kiếm mới xuất hiện trên màn hình Desktop của người dùng. Build 25120 rõ ràng là một phần của bản cập nhật tính...
Top Bottom