the house: action-horror

  1. HaiiDeas

    Tổng hợp các tựa game Android đang được miễn phí trên Play Store ngày 23.09.2021 [U]

    Hiện đang miễn phí Hexologic (giải đố), Turn It On! (giả đố), T.D.Z. 3 Premium (bắn zombie), Aces of the Luftwaffe (chiến tranh thế giới thứ 3), Through the Darkest of Times (hóa thân thành gián điệp thời kỳ chống phát xít), BattleTime: Ultimate (chiến thuật, chiến lược), Codex of Victory (giá...
  2. HaiiDeas

    Tổng hợp một số tựa game Android đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store (17/11)

    Trên cửa hàng Play Store hiện tại đang miễn phí và giảm giá 20 tựa game mobile khá hấp dẫn trong thời gian ngắn. Bao gồm The House: Action-horror, Hills Legend: Action-horror, ShapeOminoes, Dead Bunker 4 Apocalypse, Scalak, Mental Hospital VI - Child of Evil, Ruby Square: logical puzzle game...
Top Bottom