thiết bị hội nghị logitech group kit intel nuc

  1. thư vnsup

    Thiết bị hội nghị Logitech Group Kit Intel NUC

    Thiết bị hội nghị Logitech Group Kit Intel NUC THIẾT BỊ HỘI NGHỊ VIDEO LOGITECH GROUP KIT INTEL NUC Thiết bị hội nghị Video Logitech Group + Intel NUC cho phòng họp lớn là một giải pháp truyền hình nhanh chóng và dể dàng. Logitech và Intel đã cùng hợp tác để phát triển các tính năng mạnh mẽ...
Top Bottom