thiết đặt windows

  1. Nguyễn_Cương

    Bắt đầu từ Windows 11 22H2, Microsoft buộc người dùng phải có tài khoản Microsoft để thiết đặt Windows

    Bản cập nhật Windows 11 22H2 sắp tới dường như sẽ loại bỏ tùy chọn thiết lập thiết bị bằng tài khoản cục bộ ngay cả khi người dùng cài đặt phiên bản Windows 11 Pro. Trước đó, thay đổi này được Microsoft áp dụng cho người dùng Windows 11 Home khi hãng đã loại bỏ tùy chọn sử dụng tài khoản cục...
Top Bottom