thiết kế giao diện

  1. Minh-Dang-8196

    5 Điều cần làm khi thiết kế giao diện app

    1. Nghiên cứu trước khi thiết kế Khi bạn bắt đầu một dự án mới, bạn luôn muốn nhảy trực tiếp lên bảng vẽ và bắt đầu lập mô hình. Nhưng tốt hơn là bạn nên tránh sự cám dỗ này, bởi vì bạn cần tránh các hiệu ứng đồng thuận sai (bạn không phải là người dùng của bạn). Bạn nên nghiên cứu trước. Nghiên...
Top Bottom